Winkelsurveillance

Zichtbare en onzichtbare maatregelen kunnen omzetverlies door diefstal voorkomen, zeker verminderen. Dit kunt u in samenwerking met Be4 Security realiseren. Hierin treden wij op met een klantvriendelijke en indiscrete houding. Het omgaan met bedreigingen en agressie wordt door onze winkelsurveillanten op een adequate maar correcte wijze behandelt. Het doel hierbij is om de klant zo min mogelijk mee te laten krijgen van de aanhouding, en het vervolg hiervan. In samenspraak met u maken wij een plan van aanpak, welke wij vertalen in een werkinstructie voor surveillant, hoe te handelen in de diverse situaties. Dit voorkomt dat u bij een aanhouding verrast wordt. De taken en verantwoordelijkheden zijn vooraf duidelijk doorgenomen.

Voor meer informatie neem contact met ons op.