Bouwbewaking

Het oplopen van vertraging in de bouwprojecten is een ergernis voor iedereen, zowel voor de projectleider als ook voor de opdrachtgever. Diefstal / vandalisme is een ongewenste kostenpost waar u bij de planning en begroting van uw project geen rekening mee houd, maar wel voor enorme schade kan zorgen. Met Be4 Security verzekert u zich ervan dat deze kosten voorkomen, dan wel tot een minimum beperkt, worden. Door met u samen een beveiligingsplan op te stellen worden de risico’s tot een minimum beperkt. Dit plan vertalen wij naar werkinstructies voor de beveiliger waardoor er een waarborging plaats vind van de gemaakte afspraken.

Voor meer informatie neem contact met ons op.